Categories
Đầu tư Tư duy

3 Tư duy của người giàu ai cũng có thể học được, bạn thì sao?

Làm việc chăm chỉ là một điều kiện cần, nhưng chưa đủ nếu bạn muốn bước vào top 1%, vậy đâu là sự khác biệt mà bạn cần phải thay đổi? Người giàu họ cũng rất chăm chỉ làm việc, nhưng sự khác biệt là ở tư duy, họ làm việc một cách thông minh, […]