List 100

 1. Học tiếng anh
 2. Chạy giải Marathon 21km
 3. Chạy giải Marathon 45km
 4. Leo 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam
 5. Đi du lịch nước Úc
 6. Đi du lịch Nepan
 7. Đi du lịch Trung Quốc
 8. Đi du lichk Đoài Loan
 9. Xây dựng thu nhập thụ động từ Internet
 10. Kiếm được 100tr/ tháng
 11. Có 1 khoản đầu tư với số vốn là 5 tỷ trên thị trường chứng khoán
 12. Chia sẻ trong hội trường với 100 người
 13. Tạo ra 5 khóa học
 14. Viết ít nhất 1 cuốn sách